Mobilne menu
info 790 68 69 69
od poniedziałku do piątku
od 9.00 do 17.00

Polityka prywatności

1. Właściciel Sklepu Internetowego (www.decorand.pl) Iwona Czech DecorAnd.pl ul. Grójecka 70 lok. 93, 02-359 Warszawa, NIP: 5241167968, dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Kupujących i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas dokonywania zakupów w Sklepie.

2. Zbiór danych osobowych Użytkowników został zgłoszony do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem 113760, administratorem danych osobowych (ADO) jest studioMAGIC Jarosław Czech.

3. W trakcie procesu złożenia zamówienia i rejestracji na stronie Sklepu Kupujący proszeni są o podanie następujących danych osobowych:
a. nazwisko i imię (nazwę firmy)
b. adres zamieszkania
c. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
d. numer telefonu
e. adres e-mail

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga zgody Kupującego i jest konieczne wyłącznie dla realizacji zamówienia. Jeżeli Kupujący nie wyraża zgody na podanie danych osobowych, jest uprawniony do odstąpienia od zawarcia umowy.

4. W każdym momencie Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o kontakt ze Sklepem.

5. Podane powyżej dane mogą zostać wykorzystywane za zgodą Kupującego do przesyłania informacji o produktach, usługach, ofertach oraz możliwości otrzymywania newslettera. W przypadku, gdy informacje te będą przekazywane droga elektroniczną, będą one wysyłane wyłącznie w przypadku, gdy Kupujący wyraził zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie.

6. W celu realizacji umowy oraz dostarczenia Kupującemu towaru, dane osobowe mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie firmie kurierskiej, w każdym momencie Kupujący może cofnąć wyrażoną zgodę na przekazywanie danych osobowych wymienionym podmiotom.

8. Administrator danych osobowych dochowuje wszelkich starań, aby dane Kupujących były bezpieczne. W tym celu stosowane są zaawansowane procedury bezpieczeństwa. Elektroniczna baza danych chroniona jest zabezpieczeniami informatycznymi, uniemożliwiającymi ingerencję osób nieuprawnionych w jej zawartość. Dodatkowo serwery, na których znajdują się dane, znajdują się w pomieszczeniach zabezpieczonych przed włamaniem oraz dozorowanych.

9. W każdym czasie Kupującym przysługuje możliwość podglądu i edycji ich danych osobowych. Dodatkowo Kupujący mają prawo żądać informacji na temat treści przechowywanych danych. Kupujący są także uprawnieni do dokonywania wszelkich zmian oraz żądania usunięcia danych ze zbioru bądź zaprzestania ich wykorzystywania w określonym zakresie.

10. Sklep www.decorand.pl zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

11. Dostęp do danych osobowowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Iwona Czech DecorAnd.pl na zasadach zgodnych z postanowieniami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 80, rozporządzenie nr 521).

12. Użytkownicy, którzy mają jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres: sklep@decorand.pl.

 

Do góry