Mobilne menu
info 790 68 69 69
od poniedziałku do piątku
od 9.00 do 17.00

Prawo do odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Kupującemu, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.
1.1. Kupujący w takim przypadku zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia w którym nastąpiło dostarczenie Towaru, wysyłając je na adres korespondencyjny Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem Konsumenckim.
1.2. Zwracany przez Kupującego Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

1.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym Kupujący odstąpił od umowy. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres korespondencyjny Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie. Sprzedający zwraca zapłatę za Zamówienie w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania Towaru.

2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Klienta będącego konsumentem jest wyłączone między innymi w przypadku gdy:
2.1. przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
2.2. Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy

Do góry