Mobilne menu
info 790 68 69 69
od poniedziałku do piątku
od 9.00 do 17.00

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego DecorAnd.pl

 

§1 Definicje

 

 1. Administrator - Administrator Danych Osobowych (ADO) Iwona Czech, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Iwona Czech DecorAnd.pl, ul. Grójecka 70 lok. 93, 02-359 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5241167968.
 2. Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.DecorAnd.pl umożliwiający złożenie zamówienia.
 3. Użytkownik - każdy podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego.
 4. Regulamin - Regulamin korzystania ze Sklepu Internetowego, znajdujący się pod adresem: https://www.DecorAnd.pl/regulamin.

 

§2 Dane osobowe

 

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w Sklepie Internetowym, takich jak formularz zamówienia i formularz kontaktowy. Administratorem tych danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Administrator.
 2. Korzystając ze Sklepu Internetowego, Użytkownik może wprowadzać do Sklepu Internetowego dane osobowe innych podmiotów. W zakresie tych danych, Administrator jest jedynie procesorem, czyli podmiotem, któremu Użytkownik powierza przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania ze Sklepu Internetowego. W związku z tym, w regulaminie korzystania ze Sklepu Internetowego znajdują się stosowne postanowienia dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych. Użytkownik może również z Administratorem zawrzeć oddzielną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu zrealizowania Zamówienia złożonego przez Użytkownika Sklepu Internetowego. Przesłanie formularza zamówienia skutkuje zapisaniem danych w bazie elektronicznej. Dane przechowywane są w bazie przez czas prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.
 4. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem i w celu archiwizacji korespondencji wymienianej z Użytkownikiem. Przesłanie formularza kontaktowego skutkuje zapisaniem danych w bazie elektronicznej. Dane przechowywane są w bazie przez czas prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.
 5. Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy Kupna w Sklepie Internetowym lub kontaktu z Administratorem.
 6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych oraz danych osobowych wprowadzonych do Sklepu Internetowego. Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.
 7. Administrator nie udostępnia danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez Administratora:
  - prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  - prawo do przenoszenia danych,
  - prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 10. Uprawnienia, o których mowa w ust. 9 powyżej, Użytkownik może realizować, kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@decorand.pl.
 11. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  - H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań NIP: 7822622168, REGON: 364261632, KRS 0000612359 - w celu administracji serwerem i przechowywania kopii zapasowej danych osobowych na serwerze,
  - GLB-TAX Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wolska 64A/28, 01-134 Warszawa, NIP: 5252564791, REGON 146874042, KRS 0000476042 - w celu prowadzenia księgowości,
  - R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa, NIP 7010194877, REGON 141963798, KRS 0000335110, - w celu realizacji dostaw kurierskich
 12. Administrator zapewnia, że podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych podejmują wszelkie odpowiednie środki wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych.
 13. Administrator zapewnia, że infrastruktura serwerowa wykorzystywana do funkcjonowania Sklepu Internetowego znajduje się na terenie Unii Europejskiej.

 

§3 Pliki cookies

 

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu Internetowego.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

§4 Inne technologie

 

 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Sklepu Internetowego:
  - kod śledzenia Google Analitycs - w celu analizy statystyk Sklepu Internetowego,
 2. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że Sklep Internetowy również wyposażony jest w technologie śledzące, które zapisują informacje o podstronach Sklepu Internetowego odwiedzanych przez Użytkownika.

 

§5 Logi serwera

 

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Sklep Internetowy.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Sklepu Internetowego i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem Internetowym, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Do góry